کلیه ی پیکره ها (قالب ها)، آرایه ها (طرح ها)، نام های محصولات طبق قانون به نام شرکت چینی زرین ایران به ثبت رسیده و هرگونه تقلید و یا کپی برداری از آنها موجب پیگرد قانونی خواهد شد.