مشارکت چینی زرین ایران در نمایشگاه بین المللی صنایع و ظروف چینی، سرامیک و کریستال تهران

شنبه 7 بهمن 1402
مشارکت چینی زرین ایران در نمایشگاه بین المللی صنایع و ظروف چینی، سرامیک و کریستال تهران

بدینوسیله به اطلاع می رساند، صنایع چینی زرین ایران در نمایشگاه بین المللی صنایع و ظروف چینی، سرامیک و کریستال تهران حضور چشمگیری خواهد داشت.

از شما هموطنان گرامی و علاقمندان دعوت می شود تا از غرفه چینی زرین ایران بازدید نمایید و با جدیدترین طرح ها و دستاوردهای این شرکت آشنا شوید.

مکان: مرکز نمایشگاه بین المللی تهران، سالن 6

زمان: 12 لغایت 15 بهمن ماه 1402

ساعت بازدید: 8 الی 15