.
.
دیس بیضی 42 سانتیمتری پاستل لیمویی
دیس بیضی 38 سانتیمتری پاستل لیمویی
سالادخوری کوچک پاستل لیمویی
تکی
سالادخوری بزرگ پاستل لیمویی
تکی
نمک پاش پاستل لیمویی
تکی
فلفل پاش پاستل لیمویی
تکی
قوری چای خوری آداجیو ارکیده
تکی
قندان آداجیو ارکیده
تکی
بشقاب تخت 16 سانتیمتری دسر گیلاس
بشقاب تخت 19 سانتیمتری میوه خوری گیلاس
بشقاب تخت 25 سانتیمتری غذاخوری گیلاس
بشقاب تخت 27 سانتیمتری غذاخوری گیلاس
بشقاب گود 22 سانتیمتری خورش خوری گیلاس
فنجان قهوه خوری گیلاس

فنجان قهوه خوری گیلاس

803,000 ریال762,850 ریال
تکی
فنجان چای خوری گیلاس
تکی
قندان گیلاس

قندان گیلاس

2,090,000 ریال
تکی
دیس بیضی 38 سانتیمتری گیلاس
تکی
دیس بیضی 42 سانتیمتری گیلاس
تکی
دیس بیضی 45 سانتیمتری گیلاس
تکی
نمک پاش گیلاس

نمک پاش گیلاس

396,000 ریال
تکی
شکرریز ، سس خوری گیلاس
تکی
سالادخوری کوچک گیلاس
تکی