فرم اس - مصارف حرفه ای
.
.
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 18 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 24 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 30 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب گود 19 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 12 سانتیمتری سفید
تکی
فنجان چای خوری سفید
تکی
نعلبکی چای خوری سفید
تکی
بشقاب تخت 33 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 12 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 15 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 24 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 21 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 18 سانتیمتری سفید
تکی
جا تخم مرغی سفید
تکی
نمک پاش سفید

نمک پاش سفید

641,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 9 سانتیمتری سفید
تکی
سس خوری سفید

سس خوری سفید

1,300,000 ریال
تکی
بانکه بزرگ سفید
تکی
جای خلال دندان سفید
تکی
فنجان شیر شکلات سفید
تکی
نعلبکی اسپرسو، قهوه خوری سفید
شیرخوری سفید

شیرخوری سفید

1,400,000 ریال
تکی