فرم اس - مصارف حرفه ای
.
.
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 18 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 24 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب گود 19 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 12 سانتیمتری سفید
تکی
فنجان چای خوری سفید
تکی
نعلبکی چای خوری سفید
تکی
بشقاب تخت 12 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 15 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 24 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 21 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 18 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 9 سانتیمتری سفید
تکی
جا تخم مرغی سفید
تکی
نمک پاش سفید

نمک پاش سفید

530,000 ریال
تکی
فلفل پاش سفید

فلفل پاش سفید

530,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 9 سانتیمتری سفید
تکی
قندان سفید

قندان سفید

1,065,000 ریال
تکی
بانکه کوچک سفید
تکی
سس خوری سفید

سس خوری سفید

1,080,000 ریال
تکی
بانکه بزرگ سفید
تکی
جای خلال دندان سفید
تکی
فنجان هات چاکلت سفید

فنجان هات چاکلت سفید

554,000 ریال526,300 ریال
تکی