ظرف کیک و تارت
.
.
ظرف کیک پایه دار روندو 730 با پایه استیل
ظرف کیک پایه دار روندو 1530 با پایه استیل
دیس پیتزا هتلی سفید
تکی
دیس پیتزا روندو سفید
تکی
ظرف کیک پایه دار روندو 730 با پایه سفید
ظرف کیک پایه دار روندو 1130 با پایه سفید
ظرف کیک پایه دار روندو 1530 با پایه سفید
ظرف کیک پایه دار روندو 730 با پایه مشکی
ظرف کیک پایه دار روندو 1130 با پایه مشکی
ظرف کیک پایه دار روندو 1530 با پایه مشکی
درپوش ظرف کیک

درپوش ظرف کیک

4,960,000 ریال
تکی