ویژگی های ظروف چینی خوب و مرغوب

دوشنبه 31 مرداد 1401
ویژگی های ظروف چینی خوب و مرغوب

از ویژگی های ظروف چینی خوب و مرغوب می توان به: سبکی، استقامت در برابر ضربه و شوکهای حرارتی، شفافیت و نورگذری، ثابت ماندن طرح و نقش پس از شستشو، قابلیت استفاده در مایکروویو و بهداشتی بودن آن اشاره نمود.